แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ สาระน่าสนใจ และการบำรุงรักษาแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆ ของระบบโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาระบบโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ที่จำหน่ายในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาระน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่โซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่รถยนต์ รวมถึงการบำรุงรักษาแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคน ก่อนจะไปดูการบำรุงรักษาแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ เรามาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่โซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่รถยนต์กันก่อนดีกว่า อย่างแรกเลยคือเรื่องของประเภทแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์เป็นประเภทที่เรียกว่า Automotive Battery ส่วนแบตเตอรี่โซล่าเซลล์จะเป็นกลุ่ม Deep Cycle Batter แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ออกแบบมาให้ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูง จึงมีคุณสมบัติในการจ่ายกระแสไฟสูงได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์หลายเท่า เมื่อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงเป็นระยะเวลานาน แผ่นธาตุภายในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์จึงมีความหนาและแข็งแรงมากกว่า แบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ ระดับการจ่ายไฟของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์นั้นมีเสถียรภาพมากกว่า ซึ่งดีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ การบำรุงรักษาแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หลีกเลี่ยงการจ่ายกระแสไฟที่มากเกินความสามารถของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์เพราะหากแบตเตอรี่ทำงานหนักจนเกินไปจะทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ความจุของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์และความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ เช่น แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แบบแห้งจะสะอาดมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ดี แถมยังดูแลรักษาไม่ยุ่งยากด้วย ในเรื่องของการประจุไฟ การประจุไฟให้กับแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ เมื่อผ่านการใช้งานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ควรระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิของอิเล็กโทรไลต์สูงเกินกว่า 50 องศาเซลเซียสสามารถป้องกันได้ด้วยการลดกระแสลงเพื่อทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น